AZƏRBAYCAN

GÜRCÜSTAN

TÜRKİYƏ

AV

Neft və Qaz borusu infrakstrukturu

Qərb İxrac Boru Kəməri (QİBK)

Neft İxrac Boru Kəməri

DAHA ƏTRAFLI

Bakı Tbilisi Ceyhan (BTC)

Neft İxrac Boru Kəməri

DAHA ƏTRAFLI

Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK)

Qaz İxrac Boru Kəməri

DAHA ƏTRAFLI

Trans-Anadolu Təbii Qaz Boru Kəməri (TANAP)

Qaz İxrac Boru Kəməri

DAHA ƏTRAFLI

Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP)

Qaz İxrac Boru Kəməri

DAHA ƏTRAFLI