Şirkət Haqqında Ümumi Məlumat

“SOCAR Midstream Operations” şirkəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və “SOCAR” Prezidentinin göstərişi ilə qurudakı neft və qaz ixrac boru kəmərlərində və obyektlərində Azərbaycanın strateji səhmdar hüququnu və maraqlarını təmsil etmək məqsədilə, o cümlədən aşağıdakı məqsədlərlə 2015-ci ilin 1-ci rübündə “SOCAR” Şirkətinin törəmə müəssisəsi kimi təsis edilmişdir.

  • Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK), Bakı Tbilisi Ceyhan (BTC), Trans -Anadolu Təbii Qaz Boru Kəməri (TANAP) və Trans-Adriatik Boru Kəmərində (TAP) səhmdarlığın idarə edilməsini təmin etmək;
  • CQBK sisteminin gələcək kommersiya və texniki genişlənməsini asanlaşdırmaq (CQBKGG);
  • CQBK-nin Kommersiya İstismarçısı (Operatoru) rolunda çıxış etmək;
  • Qərb İxrac Boru Kəməri Marşrutu (QİBKM) ilə bağlı məsələlərdə “SOCAR Upstream Management International” şirkətinin texniki məsləhətçisi rolunda çıxış etmək;
  • TANAP layihəsinin texniki və kommersiya əməliyyatlarının idarə edilməsinə dair nəzarətin təmin edilməsi;
  • Mürəkkəb əməliyyat risklərini azaltmaq üçün ən yaxşı təcrübənin qəbul edilməsini və birləşdirilməsini təmin etmək.